Uczniowski Klub Sportowy „18”

Uczniowski Klub Sportowy „18”
ul.
Stanisława Staszica 6
75-449 Koszalin