Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów „MASTERS”

Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów „MASTERS”
ul
. Marszałka Józefa Piłsudskiego 90
75-529 Koszalin