Klub Tenisa Stołowego „Koszalinianin” w Koszalinie

Klub Tenisa Stołowego „Koszalinianin” w Koszalinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 90
75-529 Koszalin