Klub Sportowy „ Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet”

Klub Sportowy „ Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet”
ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 90
75-529 Koszalin