Atletyczny Klub Sportowy w Koszalinie

Atletyczny Klub Sportowy w Koszalinie
ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 90
75-529 Koszalin