Akademicki Związek Sportowy w Koszalinie

Akademicki Związek Sportowy w Koszalinie
ul.
Melchiora Wańkowicza 1
75-445 Koszalin