UKS Victoria

UKS Victoria

Uczniowski Klub Sportowy Victoria działa od roku 2012. Jest to klub integracyjny, zrzeszający dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo oraz dzieci i młodzież zdrową. W klubie działają sekcje:
– fitness  – instruktor Katarzyna Wilczyńska (jednocześnie Prezes klubu)
– lekkoatletyka – instruktor Paweł Czupiel
– pływanie – instruktor Przemysław Kieling
– piłka nożna – trener Łukasz Chmielewski

Prowadzimy również zajęcia ogólnorozwojowe z elementami różnych dyscyplin sportowych oraz zajęcia rehabilitacyjne (rehabilitant Paweł Czupiel)

Głównym celem naszej działalności jest propagowanie sportu i zdrowego stylu życia, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.

Zajęcia sportowe odbywają się na obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, na boisku „Orlik” i na sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz na basenie miejskim w Szczecinku.

Obok zajęć sportowo-rehabilitacyjnych organizujemy i bierzemy udział w zawodach sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych; organizujemy wycieczki, obozy sportowe i imprezy integracyjne.

Więcej informacji na stronie klubu: www.uksvictoria.org

Tel. kont. Katarzyna Wilczyńska 517 912 833